ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Μια πρωτοποριακή, ευέλικτη και υβριδική εκπαιδευτική μεθοδολογία και  εργαλεία (F.H.E.M.T.)

Μια εκπαιδευτική εφαρμογή βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα ενσωματώνει τα F.H.E.M.T., και τις σχετικές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους με την τεχνολογία chatbot.